GENDER EQUALITY PLAN

Proiect cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axă prioritară 1 – Inițiativă locuri de muncă pentru tineri

Componenta 1 – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” -regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia

Obiectivul specific OS1.1 – „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunile eligibile” și OS 1.2 - „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”

Titlu proiect „EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”

Nr. contract finanțare POCU/908/1/3/150814

Perioada de implementare 24 de luni, începând cu data de 10.08.2021

Beneficiar ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI

Parteneri: P1 – AJOFM Galați, P2 – Get You Hired SRL Galați

Anunț lansare proiect POCU

PROIECTUL „EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” POCU/908/1/3/150814

ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI implementează proiectul „EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” - POCU/908/1/3/150814, proiectul urmând a se desfășura pe o perioadă de 24 de luni calendaristice, respectiv 10.08.2021-09.08.2023.

Proiectul este cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Inițiativă locuri de muncă pentru tineri.

Proiectul va fi implementat de către Asociatia Tehnopol Galați în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați (Partener 1) și Get You Hired SRL Galați (Partener 2).

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI - îl reprezintă creșterea gradului de ocupare al 375 tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 375 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel putin 162 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 300 tineri vor obține un certificat de calificare).

SCOPUL PROIECTULUI este reprezentat de stimularea oportunităților de ocupare pentru 375 de tineri NEETs, din care 32% sunt tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”, 10-13% vor fi de etnie rromă, 20-27% vor fi din mediul rural din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin oferirea de servicii specializate de informare și conștientizare, formare profesională, mediere pe piața muncii, antreprenoriat și angajare pe cont propriu.

BENEFICIILE GRUPULUI ȚINTĂ:

  • 375 tineri NEETs vor fi informați și conștientizați cu privire la necesitatea și importanța formării profesionale și a angajării, inclusiv a angajării pe cont propriu;
  • 375 tineri NEETs vor fi înregistrați ca șomeri la SPO și vor fi profilați în una din cele 4 categorii de ocupabilitate A-ușor ocupabil, B-mediu ocupabil, C-greu ocupabil și D-foarte greu ocupabil;
  • 300 tineri NEETs din categoriile de ocupabilitate B, C și D vor fi înscriși la cursurile de formare profesională din cadrul proiectului, din care minim 44% vor dobândi o calificare, respectiv își vor îmbunătăți compentențe profesionale;
  • 375 tineri NEETs șomeri înregistrați la SPO cu vârsta cuprinsâ între 16-29 ani cu domiciulul/reședința în regiunea Sud-Est vor fi mediați pe piața muncii, din care minim 162 (peste 43,2%) își vor găsi un loc de muncă (inclusiv prin ocupare pe cont propriu);
  • 60 tineri NEETs din categoria de ocupabilitate A-ușor ocupabil vor beneficia de serviciile de dezvoltare a antreprenoriatului, respectiv vor participa la cursuri de formare în antreprenoriat, vor beneficia de servicii de consiliere în vederea dezvoltării și finalizării planurilor de afaceri, vor participa la un concurs de planuri de afaceri în cadrul carora vor fi selectate și subvenționate cu sume de până la 25000 de euro echivalentul în lei cele mai bune 9 planuri de afaceri. Vor fi consiliere și îndrumare pentru înființarea și funcționarea societăților comerciale pentru cele 9 planuri de afaceri selectate în cadrul concursului, servicii de monitorizare și consiliere în vederea demarării activității și dezvoltării afacerii pentru cele 9 planuri de afaceri selectate timp de 12 luni, monitorizare si mentorat pe o perioadă de 6 luni după etapa de implementare pentru cele 9 planuri de afaceri în perioada de sustenabilitate a acestora.
Bugetul proiectului: 4.647.050,49 LEI, din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă 4.509.901,49 lei
Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului 137.149,00 lei

Persoană de contact: Constanta Avadani, Manager de proiect,

Telefon: 0745574570

E-mail: constanta.avadani@tehnopol-gl.ro