GENDER EQUALITY PLAN

Ce este şi ce îşi propune Tehnopol Galaţi?

Asociația Tehnopol Galați este o organizație de interes comunitar, cu statut de utilitate publică.

Prin acțiunile derulate încă de la înființare, ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAŢI s-a dovedit un partener instituțional activ, participând constant la dezvoltarea sustenabilă a Regiunii de Sud-Est şi a Galațiului.

Asociația Tehnopol Galați a contribuit semnificativ la procesul de atragere a fondurilor europene, prin implementarea multiplelor proiecte pe diverse axe de finanțare, precum și în organizarea de conferințe, workshop-uri, programe având ca scop dezvoltarea tinerilor și încurajarea acestora să rămână în orașul Galați și să dezvolte local afaceri. De la constituire și până în prezent, Asociația Tehnopol Galați a dezvoltat în mod constant parteneriate cu diverse instituții publice și private, asociații, federații, inițiind și derulând programe și proiecte naționale și internaționale.

Rapoarte anuale de activitate

Misiunea Tehnopol Galaţi este de a contribui la realizarea Strategiei şi Programelor Administraţiei Publice Locale şi Judeţene pentru dezvoltarea inovativă prin stimularea creării, sprijinirea şi armonizarea activităţilor în acest domeniu de către societăţi comerciale, universităţi, centre de cercetare-dezvoltare şi producţie.

Obiectivul specific al Asociaţiei Tehnopol Galaţi, decurgând din strategia Administraţiei Publice Locale, este să asigure un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, centrelor de cercetare, în vederea realizării unei armonizări a activităţilor acestora în raport cu exigenţele economiei de piaţă şi a strategiilor de dezvoltare locale şi regionale.

Serviciile specializate sunt furnizate ca asistenţă şi consultanţă cu o valoare adăugată foarte ridicată, în formă de servicii individuale sau pachete de servicii, având că scop pregătirea pentru încheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relaţiile de cooperare naţională sau internaţională, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicaţii ale activităţilor de cercetare-dezvoltare ca inovare în industrie.

Organizarea juridică - Asociația Tehnopol Galați este constituită conform prevederilor Ordonanței nr. 26/2000, prin înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din cadrul Judecătoriei Galați, conform deciziei din dosarul numarul 61/PJ/15.04.2005 și recunoscută că fiind de utilitate prin publicarea hotărârii, în Monitorul Oficial nr 450/22.05.2022.

Asociaţia Tehnopol Galaţi este o structură asociativă fondată de: