Ce este şi ce îşi propune Tehnopol Galaţi?

Misiunea Tehnopol Galaţi este de a contribui la realizarea Strategiei şi Programelor Administraţiei Publice Locale şi Judeţene pentru dezvoltarea inovativă prin stimularea creării, sprijinirea şi armonizarea activităţilor în acest domeniu de către societăţi comerciale, universităţi, centre de cercetare-dezvoltare şi producţie.

Obiectivul specific al Asociaţiei Tehnopol Galaţi, decurgând din strategia Administraţiei Publice Locale, este să asigure un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, centrelor de cercetare, în vederea realizării unei armonizări a activităţilor acestora în raport cu exigenţele economiei de piaţă şi a strategiilor de dezvoltare locale şi regionale.

Serviciile specializate sunt furnizate ca asistenţă şi consultanţă cu o valoare adăugată foarte ridicată, în formă de servicii individuale sau pachete de servicii, având că scop pregătirea pentru încheierea de afaceri sau pentru inovare, cum ar fi relaţiile de cooperare naţională sau internaţională, transferuri de tehnologie sau know-how, aplicaţii ale activităţilor de cercetare-dezvoltare ca inovare în industrie.

Asociaţia Tehnopol Galaţi este o structură asociativă fondată de: