GENDER EQUALITY PLAN

Kick off meeting Be Ready
04/03/2024

Asociatia Tehnopol Galati a participat in perioada 29 februarie - 1 martie la conferinta de lansare a proiectului Urban heat islands resilience, preparedness and mitigation strategy / Strategia de reziliență, pregătire și atenuare a insulelor de căldură urbane Be Ready finantat prin programul Interreg Danube Region.

Proiectul are 21 de parteneri din 12 țări iar bugetul proiectului este de 2.396.337 euro din care contributia UE 1.917.070 Euro. Asociația Tehnopol Galați și Primăria Municipiului Galați sunt parteneri în cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitățile autorităților locale și regionale, ale actorilor civici de a planifica, atenua și gestiona adaptarea la climă și dezastrele naturale și mai precis insulele de căldură urbane, creând astfel terenul pentru viitoarea dezvoltare teritorială și investiții și pentru dezvoltarea politicii internaționale (EUSDR, UE) de adaptare la climă.

Principalele rezultate ale proiectului includ metodologii și seturi de instrumente dezvoltate și implementate în comun pentru evaluarea riscului UHI, analiza datelor și modelarea la nivel de oraș; soluții co-proiectate pentru abordarea UHI, testate și revizuite în mediul urban de 9 orașe pilot; o strategie comună pentru îmbunătățirea pregătirii și rezilienței împotriva schimbărilor climatice, care vizează autoritățile locale și regionale din regiunea Dunării; planuri de acțiune și perspective strategice transformatoare pentru partenerii participanți; recomandări de politici; campanii de conștientizare în 12 țări