Forumul național privind zonele rurale fără deșeuri din România
08/04/2022

În data de 07.04.2022 s-a desfășurat la Galați Forumul național privind zonele rurale fără deșeuri din România, eveniment organizat în cadrul proiectului “Anti-Littering Partnership for Green Rural Areas” APRA BSB 1138 cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. La Forum au participat reprezentanți ai autorităților locale, organizații neguvernamentale, instituții de învățământ, sectorul privat și alte părți interesate.

Tematica abordată: sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Galați; practici modern de gestionare a deșeurilor; sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea. La finalul evenimentului 6 organizații au semnat un Memorandum de înțelegere privind cooperarea pentru zone rurale fără deșeuri.