GENDER EQUALITY PLAN

Proiect cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axă prioritară 1 – Inițiativă locuri de muncă pentru tineri

Componenta 1 – „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” -regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est și Sud Muntenia

Obiectivul specific OS1.1 – „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunile eligibile” și OS 1.2 - „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”

Titlu proiect „EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”

Nr. contract finanțare POCU/908/1/3/150814

Perioada de implementare 10.08.2021-09.08.2023

Beneficiar ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI

Anunț închidere proiect

PROIECTUL „EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” POCU/908/1/3/150814

ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI marcheaza închiderea proiectului “EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” - POCU/908/1/3/150814, care s-a desfășurat în perioada 10.08.2021-09.08.2023.

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri.

Proiectul a fost implementat de către Asociatia Tehnopol Galati în parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati (Partener 1), Get You Hired SRL Galati (Partener 2-10.08.2021-30.03.2022) și Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL (Partener 3 – 14.09.2022-09.08.2023).

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI a fost cresterea gradului de ocupare al 375 tineri NEETs, someri cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Publice de Ocupare din regiunea Sud-Est (judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi si din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului in randul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul și-a propus îmbunatatirea posibilitatilor de incadrare pe piata muncii a tuturor celor 375 tineri NEETs someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizati de proiect (din care cel putin 162 isi vor gasi un loc de munca) si de calificare a acestora (din care cel putin 300 tineri vor obtine un certificate de calificare).

SCOPUL PROIECTULUI a fost reprezentat de stimularea oportunitarilor de ocupare pentru 375 de tineri NEETs din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est, din care 120 sunt tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”, 38 de etnie roma, 76 din mediul rural, prin oferirea de servicii specializate de informare si constientizare, formare profesionala, mediere pe piata muncii, antreprenoriat si angajare pe cont propriu.

Bugetul proiectului: 4.647.050,49 LEI, din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă 4.509.901,49 lei
Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului 137.149,00 lei

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational

Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri

Persoană de contact: Constanta Avadani, Manager de proiect,

Telefon: 0745574570

E-mail: constanta.avadani@tehnopol-gl.ro