GENDER EQUALITY PLAN

Descriere

Proiectul FOR-FREIGHT (Flexible, multi-mOdal and Robust FREIGHt Transport) își propune să maximizeze utilizarea capacității de transport multimodal de marfă, să obțină o sustenabilitate competitivă cu niveluri mai ridicate de eficiență și să reducă costul mediu al transportului de marfă prin dezvoltarea de soluții noi și integrarea lor cu sistemele logistice vechi.

Acest lucru va permite o gestionare mai eficientă și durabilă a fluxurilor de mărfuri și de marfă în aeroporturi, porturi, terminale interioare și diferite noduri logistice, ținând cont de cerințele tuturor părților interesate implicate și luând în considerare aspectele economice, de mediu și sociale.

Durata: Septembrie 2022-Decembrie 2025 (40 luni)
Cost estimat al proiectului: 8.935.495,00 €
Contribuția UE solicitată: 7.151.677,50 €

Asociația Tehnopol Galați face parte din consorțiul de implementare, alături de alți 18 parteneri din România, Austria, Belgia, Grecia, Spania și Cipru.