GENDER EQUALITY PLAN

Proiect cofinanțat din Fondul social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020

Axă prioritară 1 – Inițiativă locuri de muncă pentru tineri

Obiectivul specific OS1.1 – ,,Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidență în regiunile eligibile” și OS 1.2 - ,,Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs, șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”

Titlu proiect ,,EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”

Nr. contract finanțare POCU/908/1/3/150814

Perioada de implementare 24 de luni, începând cu data de 10.08.2021

PROIECTUL ,,EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” POCU/908/1/3/150814

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI - creșterea gradului de ocupare a 375 tineri NEETs șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 ani înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi și din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare și promovare, servicii de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului în rândul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul își propune îmbunătățirea posibilităților de încadrare pe piața muncii a tuturor celor 375 tineri NEETs șomeri înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizați de proiect (din care cel putin 162 își vor găsi un loc de muncă) și de calificare a acestora (din care cel puțin 300 tineri vor obține un certificat de calificare).

SCOPUL PROIECTULUI este reprezentat de stimularea oportunităților de ocupare pentru 375 de tineri NEETs, din care 32% sunt tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv ,,greu ocupabil” și ,,foarte greu ocupabil”, 10-13% vor fi de etnie romă, 20-27% vor fi din mediul rural din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin oferirea de servicii specializate de informare și conștientizare, formare profesională, mediere pe piața muncii, antreprenoriat și angajare pe cont propriu.

Bugetul proiectului: 4.647.050,49 LEI, din care:
Valoare eligibilă nerambursabilă 4.509.901,49 lei
Valoare cofinanțare eligibilă a beneficiarului 137.149,00 lei

Instituții partenere:

ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI (Lider)
AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ GALAȚI (Partener 1)
GET YOU HIRED S.R.L. GALAȚI (Partener 2)