GENDER EQUALITY PLAN

Descriere

Asociația TEHNOPOL Galați implementează începând cu data de 03.08.2020, proiectul “Black Sea Basin Geographical Indications Network” BS GIN, BSB 1191. Proiectul este co-finanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Instituții partenere:

Lider de proiect: Eastern Black Sea Development Agency, DOKA, Turcia
Partener 1: Asociația Tehnopol Galați, ATG
Partener 2: International Business Development and Investment Promotion Center, IBDIPC, Georgia

Durata de implementare: 24 de luni

Bugetul proiectului: 745 850 euro, din care:
Co-finantare program: 686 182 euro
Contribuție proprie: 59 668 euro

Obiectivul general al proiectului este de a ajuta la dezvoltarea economica in bazinul Marii Negre, prin intermediul Indicatiilor Geografice(IG), în special în zonele rurale și în sectoarele agricole ale partenerilor proiectului.
De asemenea, își propune să crească gradul de conștientizare privind IG asupra produselor agricole si agroalimentare.

Protecția indicațiilor geografice prezintă importanță atât economică cât și culturală. Acestea pot crea valoare pentru comunitățile locale prin produse care au rădăcini în tradiție, cultură si geografie, dar pot de asemenea să susțină dezvoltarea rurală a comunităților precum și creșterea de oportunități la nivelul pieții muncii.

In acest scop, proiectul BS GIN va lucra la creșterea gradului de conștientizare și cunoaștere a conceptelor asociate IG și a mecanismelor internaționale, dar și a capacităților părților interesate ale BS GIN legate de protecția, gestionarea și promovarea indicațiilor geografice, prin crearea unei rețele de producători, organizarea de ateliere / traininguri specializate pentru IG în fiecare regiune parteneră.

Rețeaua BS GIN va crea o sinergie între regiunile unice din punct de vedere cultural, natural și istoric din Galați, Batumi și Trabzon pentru a-și exploata potențialul de indicații geografice prin formarea unei rețele și prin construirea capacităților locale și activităților de promovare pentru părțile interesate.

Persoana de contact: Laurentiu Drașovean, Manager de proiect
Telefon: 0743076113
E-mail: laurentiu.drasovean@tehnopol-gl.ro