GENDER EQUALITY PLAN

Descriere

Asociația Tehnopol Galați implementează începand cu data de 01.05.2020 proiectul „Anti-Littering Partnership for Green Rural Areas’’ APRA, BSB1138. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.

Instituții partenere:

Lider de parteneriat: Primăria Tskaltubo Georgia
Partener 1: Centrul Regional de Mediu pentru Caucaz, Filiala din Armenia
Partener 2: Primăria Ungheni, Moldova
Partener 3: Asociația Tehnopol Galați
Partener 4: Uniunea oamenilor de știință „Spectri” Imereti, Georgia

Durata de implementare: 24 de luni

Bugetul proiectului: 780.701,00 euro, din care:
Co-finantare program: 718.244,92 euro
Contribuție proprie: 62.456,08 euro

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea calității mediului și la reducerea deșeurilor râurilor în zonele rurale, prin sprijinirea introducerii practicii moderne de gestionare a deșeurilor și de conștientizare a mediului prin cooperare transfrontalieră și parteneriat trans-sectorial în Georgia, Armenia, Moldova și România.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și educare a publicului cu privire la problemele deșeurilor fluviale și marine, importanța protecției mediului, practicile moderne de gestionare a deșeurilor.

În acest scop, vor fi utilizate instrumente precum implementarea de programe educaționale și campanii de informare anti-deșeuri, diseminarea informațiilor prin mass-media și mijloace electronice, implicarea directă și participarea cetățenilor la evenimente de mediu și de curățenie.

Proiectul va facilita introducerea celor mai bune practici de gestionare a deșeurilor pe baza abordărilor UE în zonele rurale selectate din Georgia, Armenia și Moldova.