GENDER EQUALITY PLAN

Conferința închidere proiect EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” - POCU/908/1/3/150814
02/08/2023

ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI marcheaza închiderea proiectului “EXCEL - Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” - POCU/908/1/3/150814, care s-a desfășurat în perioada 10.08.2021-09.08.2023, eveniment ce a avut loc în Sala de Conferințe Pegasus – Hotel Vega Galați, în data de 02 august 2023. Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri.

Proiectul a fost implementat de către Asociatia Tehnopol Galati în parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Galati (Partener 1), Get You Hired SRL Galati (Partener 2-10.08.2021-30.03.2022) și Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL (Partener 3 – 14.09.2022-09.08.2023). Obiectivul general al proiectului a fost cresterea gradului de ocupare al 375 tineri NEETs, someri cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Publice de Ocupare din regiunea Sud-Est (judetele Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea) cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi si din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului in randul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul și-a propus îmbunatatirea posibilitatilor de incadrare pe piata muncii a tuturor celor 375 tineri NEETs someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizati de proiect (din care cel putin 162 isi vor gasi un loc de munca) si de calificare a acestora (din care cel putin 300 tineri vor obtine un certificate de calificare).

Scopul proiectului a fost reprezentat de stimularea oportunitarilor de ocupare pentru 375 de tineri NEETs din regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est, din care 120 sunt tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”, 38 de etnie roma, 76 din mediul rural, prin oferirea de servicii specializate de informare si constientizare, formare profesionala, mediere pe piata muncii, antreprenoriat si angajare pe cont propriu. Mulțumim echipei de implementare și partenerilor!