GENDER EQUALITY PLAN

Prim Adjunct al Directorului General Executiv

Cerințele candidatului:

  • Absolvent de studii superioare cu licență;
  • Cunostințe avansate de limba engleză;
  • Capacitate de a întreprinde negocieri și de a stabili priorități;
  • Cunoașterea rolului și responsabilităților implicate de gestionarea activității asociației;
  • Cunoașterea legislației specifice pentru asociații și fundații;
  • Experiență în elaborarea sau implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile constituie un avantaj.
  • Experiență pe un post similar constituie un avantaj.

Toate candidaturile vor fi analizate cu obiectivitate şi în deplină confidenţialitate.

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor îndeplini condiţiile minimale solicitate în specificaţiile postului.

Asociația îşi rezervă dreptul de a testa competenţele declarate de către candidaţi.