GENDER EQUALITY PLAN

Anunțuri achiziții publice

CERERE DE OFERTĂ - ACHIZIȚIE SISTEME IoT

Număr înregistrare: 271/17.05.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Sisteme IoT ".

Cod CPV: 35125100-7 Senzori (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 29057,65 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 24.05.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 24.05.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 26.05.2022 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

CERERE DE OFERTĂ - ACHIZIȚIE SISTEME IoT

Număr înregistrare: 203/13.04.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Sisteme IoT".

Cod CPV: 35125100-7 Senzori (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 27212,35 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 22.04.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 22.04.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 26.04.2022 ora 23.59, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

Procedura de achiziție a fost anulată.