GENDER EQUALITY PLAN

Anunțuri achiziții publice

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE FIELD TRAINING VARNA-BULGARIA

Număr înregistrare: 212/29.06.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Field training Varna-Bulgaria.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 11 432,11 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 02.07.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 02.07.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 06.07.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro sau în plic la sediul Asociației Tehnopol Galați, str Săliște nr: 20 Galați

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII TRANSPORT FIELD TRAINING

Număr înregistrare: 209/28.06.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii transport field training".

Cod CPV: 6014 Transport de pasageri ocazional

Valoarea estimată a achiziției: 4960,94 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 06.07.2021

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 07.07.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 07.07.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.07.2021, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII INTERPRET LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA RUSĂ/UCRAINEANĂ ȘI LIMBA TURCĂ

Număr înregistrare: 204/25.06.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii interpretariat limba engleza, limba rusa/ucraineana si limba turca".

Cod CPV: 79540000-1 Servicii de interpretariat

Valoarea estimată a achizițieilei fără TVA: 6 449.22 lei

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 05.07,2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:05.07,2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.07.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro sau în plic la sediul Asociației Tehnopol Galați, str Săliște nr: 20 Galați

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE FIELD TRAINING MYKOLAIV- UCRAINA

Număr înregistrare: 190/14.06.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Field training Mykolaiv-Ucraina

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 16 304,96 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.06.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 21.06.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 02.07.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro sau în plic la sediul Asociației Tehnopol Galați, str Săliște nr: 20 Galați

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE STAFF PROIECT LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ORDU ȘI FIELD TRAINING ARTVIN - TRABZON

Număr înregistrare: 187/08.06.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii turistice pentru participare staff proiect la Conferința Internațională Ordu și Field training Artvin-Trabzon.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe.

Valoarea estimată a achiziției: 20456,15 lei fără TVA.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 14.06.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:14.06.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.06.2021 ora 13.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ORDU ȘI FIELD TRAINING ARTVIN - TRABZON

Număr înregistrare: 182/07.06.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Conferința Internațională Ordu și Field training Artvin-Trabzon.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 43048,84 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 14.06.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:14.06.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.06.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – FESTIVALUL INTERNAȚIONAL AL MIERII, CEAIULUI ȘI PRODUSELOR TRADIȚIONALE

Număr înregistrare: 152/24.05.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii organizare eveniment – Festivalul Internațional al Mierii, Ceaiului și Produselor Tradiționale".

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 22751,97 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 03.06.2021

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 04.06.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 04.06.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 07.06.2021, ora 16.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE TÂRG INTERNAȚIONAL APICULTURĂ PLEVNA

Număr înregistrare: 45/12.02.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Târgul Internațional de Apicultură Plevna.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 17095 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.02.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:19.02.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.02.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE TIPĂRIRE GHID DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN APICULTURĂ

Număr înregistrare: 22/29.01.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de tipărire ghid de bună practică în apicultură".

Cod CPV: 79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 4909,00 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 08.02.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 08.02.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 11.02.2021, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE TIPĂRIRE GHID INFORMATIV APICULTURĂ

Număr înregistrare: 199/11.11.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de tipărire ghid informativ apicultură".

Cod CPV: 22110000-4 Carti tiparite (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 5571,46 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 20.11.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 23.11.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 23.11.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 25.11.2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT ÎNTÂLNIRE APICOLĂ

Număr înregistrare: 191/02.11.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de organizare eveniment întâlnire apicolă".

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 3578,05 lei fără TVA

Servicii solicitate:

  • – Welcome coffee – 20 persoane
  • – Catering – 20 persoane
  • – Sală desfășurare eveniment

Evenimentul se va desfășura în data de 14.11.2020.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.11.2020,  ora 12:00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro sau personal la adresa str. Săliște, nr.20, Galați

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII TRADUCERE

Număr înregistrare: 132/27.08.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii traducere".

Cod CPV: 79530000-8 Servicii de traducere

Valoarea estimată a achiziției: 10719 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 04.09.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 07.09.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:07.09.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 09.09.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PRODUCȚIE FILM VIDEO – 4 LECȚII DEMONSTRATIVE

Număr înregistrare: 90/12.06.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de producție film video – 4 lecții demonstrative”.

Cod CPV: 92111250-9 Producție de filme de informare

Valoarea estimată a achiziției: 3256 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.06.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.06.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.06.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 25.06.2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE TRAINING ÎN DOMENIUL APICULTURII

Număr înregistrare: 398/12.12.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de training în domeniul apiculturii”.

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

Valoarea estimată a achiziției: 8042 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.12.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.12.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:19.12.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 23.12.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE REALIZARE HĂRȚI DIGITALE

Număr înregistrare: 385/10.12.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de realizare hărți digitale”.

Cod CPV: 71354100-5 – Servicii de cartografie digitală

Valoarea estimată a achiziției: 50262,60 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 16.12.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 16.12.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 16.12.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.12.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE REALIZARE GHID INFORMATIV APICULTURĂ

Număr înregistrare: 365/26.11.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de realizare ghid informativ apicultură”.

Cod CPV: 77000000-0 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură

Valoarea estimată a achiziției: 19990 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 05.12.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 09.12.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 09.12.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.12.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE REALIZARE CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE

Număr înregistrare: 321/03.10.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de realizare campanie de conștientizare”.

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate 

Valoarea estimată a achiziției: 35935 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.10.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 11.10.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 11.10.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 15.10.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN APICULTURĂ

Număr înregistrare: 291/12.09.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii consultanță în apicultură”.

Cod CPV: 77900000-9 Servicii pentru apicultura

Valoarea estimată a achiziției: 9533,6 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 19.09.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 20.09.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:20.09.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 24.09.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE TÂRG INTERNAȚIONAL MIERE VARNA

Număr înregistrare: 270/30.08.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Târgul Internațional al Mierii de la Varna.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 17657 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 06.09.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 06.09.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 09.09.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție servicii participare Târg Internațional Miere Varna este Scott S.R.L. Agenția de turism: Stardust Travel Services

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII REALIZARE PORTAL WEB

Număr înregistrare: 246/08.08.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru realizare portal web (site multiplatformă)”.

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

Valoarea estimată a achiziției: 13917 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 16.08.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.08.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.08.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.08.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PRODUCȚIE SPOT VIDEO ȘI PUBLICITATE MEDIA ONLINE

Număr înregistrare: 209/02.07.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de producție spot video și publicitate media on line”.

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 19841 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 07.07.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 08.07.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 08.07.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.07.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de producție spot video și publicitate media on line” este S.C. Videoflow Expert S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII REALIZARE PAGINĂ WEB

Număr înregistrare: 185/14.06.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru realizare pagină web”.

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

Valoarea estimată a achiziției: 4001,9 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 27.06.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 28.06.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.06.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 02.07.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii realizare pagină web” este S.C. Ignoredesign S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – CONFERINȚĂ DE LANSARE PROIECT

Număr înregistrare: 129/06.05.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare conferința de lansare proiect”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 3487,48 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.05.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 13.05.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 13.05.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii organizare evenimente – conferință de lansare proiect este S.C. Navrom River S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

Număr înregistrare: 127/03.05.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de publicitate”.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Servicii solicitate:
– Concepere și tipărire pliant, 1 pagină tiparită față-verso, color și text, 300 examplare
– Concepere și realizare roll-up 80(85) x 200, 1 bucată
– Concepere și realizare afiș A3, color, 100 exemplare

Valoarea estimată a achiziției: 2515,53 lei lei fără TVA

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de publicitate” este S.C. Datech S.R.L