GENDER EQUALITY PLAN

Anunțuri achiziții publice

ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – CONFERINȚĂ FINALĂ

Număr înregistrare: 426/19.08.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare – Conferință finală”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 10365,96 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 23.08.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 23.08.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 24.08.2022, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

CERERE DE OFERTĂ - ACHIZIȚIE SERVICII TRANSFER AEROPORT OTOPENI

Număr înregistrare: 398/27.07.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii de transport – transfer aeroport Otopeni. în cadrul proiectului Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi, BSB 1138.

Cod CPV: 6014 Transport de pasageri ocazional

Ofertantul interesat va asigura transportul cu autoturism la aeroportul Otopeni in zilele de 10.08.2022 și 16.08.2022

Ofertantul va asigura un mijloc de transport modern, spațios, curat, confortabil, an de fabricație recent, ce va deține sistem de încălzire, instalație de ventilație cu aer condiționat, ambele în perfectă stare de funcționare.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 01.08.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 01.08.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 03.08.2022 ora 16:00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

CERERE DE OFERTĂ - ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – MASĂ ROTUNDĂ

Număr înregistrare: 357/01.07.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii de organizare eveniment – Masă rotunda din cadrul proiectului Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi, BSB 1138.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Ofertantul interesat va asigura serviciile de organizare ale evenimentului în data de 13.07.2022 începând cu ora 10:00.

Ofertantul va asigura:

    • Sală de desfășurare a evenimentului pentru maxim 3 ore;
    • Catering pentru 15 persoane;

Valoarea estimată a contractului de achiziție publică este de 6229,28 lei (fără TVA).

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 08.07.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 08.07.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 11.07.2022 ora 12:00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

CERERE DE OFERTĂ - ACHIZIȚIE SERVICII TRANSPORT ACTIVITATE VIZITĂ DE STUDIU

Număr înregistrare: 245/09.05.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii de transport pentru activitatea vizită de studiu din cadrul proiectului Parteneriat împotriva deșeurilor pentru zonele rurale verzi, BSB 1138.

Cod CPV: 6014 Transport de pasageri ocazional

Ofertantul interesat va asigura transportul cu autocar/microbus (+sofer) cu minim 20 locuri pentru următoarele deplasări:

  • 18 mai 2022 – Deplasare pe următorul traseu Hotel Ibys Style Dunărea – Vădeni, județul Brăila – Sediul Ecosal - Hotel Ibys Style Dunărea  (orele 10:00-16:00)
  • 19 mai 2022 – Deplasare pe următorul traseu Hotel Ibys Style Dunărea – Stație sortare Barboși – Port Brăila - Hotel Ibys Style Dunărea (orele 11:00 – 16:00)

Ofertantul va asigura un mijloc de transport modern, spațios, curat, confortabil, an de fabricație recent, ce va deține sistem de încălzire, instalație de ventilație cu aer condiționat, ambele în perfectă stare de funcționare, locuri suficiente pentru toți participanții.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 12.05.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 12.05.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 16.05.2022 ora 12:00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – VIZITĂ DE STUDIU ȘI ÎNTÂLNIRE COMITET DE CONDUCERE

Număr înregistrare: 228/28.04.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii pentru evenimente organizare vizită de studiu și întâlnire comitet de conducere".

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 33261,84 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 06.05.2022

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 09.05.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 09.05.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 13.05.2022 ora 15.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE SERVICII DE ACHIZIȚIE ȘI INSCRIPȚIONARE MATERIALE PROMOVARE CONCURS DESEN

Număr înregistrare: 225/28.04.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Materiale de promovare concurs desen" pentru proiectul „Anti-Littering Partnership for Green Rural Areas’’ APRA, BSB1138.

Cod CPV: 39294100-0 Produse informative și de promovare

Valoarea estimată a achiziției: 12473,19 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 05.05.2022

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 06.05.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 06.05.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 10.05.2022 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ DE INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – FORUMUL NAȚIONAL PRIVIND ZONELE RURALE FĂRĂ DEȘEURI DIN ROMÂNIA

Număr înregistrare: 108/02.03.2022

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare - Forumul național privind zonele rurale fără deșeuri din România”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 12483,22 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.03.2022

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 10.03.2022, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 10.03.2022, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 14.03.2022, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE REALIZARE MATERIALE PROMOȚIONALE

Număr înregistrare: 110/06.04.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de realizare materiale promoționale".

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 5169,12 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 14.04.2021

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 15.04.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:15.04.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.04.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII INTERPRET ROMÂNA-GEORGIANA-RUSĂ

Număr înregistrare: 32/04.02.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii interpretariat română – georgiană - rusă".

Cod CPV: 79540000-1 Servicii de interpretariat

Valoarea estimată a achiziției: 16390,25 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 12.02.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:12.02.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 16.02.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE TIPĂRIRE MATERIALE EDUCAȚIONALE

Număr înregistrare: 15/26.01.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de tipărire materiale educaționale".

Cod CPV: 22100000-1 - Carti, brosuri si pliante tiparite (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 20045,11 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 05.02.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 05.02.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.02.2021, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție este S.C. Poliprod Serv S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII TRADUCERE

Număr înregistrare: 136/01.09.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii traducere".

Cod CPV: 79530000-8 Servicii de traducere

Valoarea estimată a achiziției: 13013,78 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 08.09.2020
Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 11.09.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:11.09.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 16.09.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE “CONSUMABILE DE BIROU” (DIVERSE SORTIMENTE)

Număr înregistrare: 133/27.08.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Consumabile de birou (diverse sortimente)".

Obiectul contractului: “achiziționare consumabile de birou (diverse sortimente)”:

Cartuse color toner imprimanta HP 6520, bucati (set de 3 culori) CZ110AE, CZ111AE, CZ112AE - original buc 2
Cartus negru toner imprimanta HP 6520, cod CZ109AE - original buc 2
Toner imprimantă HP M127-M128, bucați, CF283ACN - compatibil buc 2
Cartus negru imprimantă HP 5575, bucati, cartuș cerneală HP651 Color C2P11AE - original buc 1
Cartuș toner black imprimanta laser Xerox Versalink C7025 cod 106R03745 - original buc 2
Cartus rezidual Versalink C7025 cod 115R00128 buc 1
Cartuș toner cyan imprimanta laser Xerox Versalink C7025 cod 106R03748 - original buc 1
MOUSE ASUS WT425, cu baterii R3 buc 8
REZERVA FLIPCHART 20 coli/top, dimeniune 68x99 cm, patratele, veline buc 2
CAPSATOR NOKI HS-1000 NEGRU, 100 coli buc 1
USB 64GB buc 6
USB 32GB buc 12
DOSAR PVC buc 150
CUTTER ECADA 50118 buc 3
TEXTMARKER SCH 4/SET 2992 buc 4
MARKER TABLA MAGNETICA MAGNETOPLAN 4/SET buc 1
MARKER PERMANENT SCH 130, diverse culori buc 4
FOLIE PROTECTIE A4 100/SET, 40 microni buc 20
DOSAR CARTON SINA TARE buc 10
DOSAR CARTON PLIC buc 30
PERFORATOR MAPED ESSENTIALS GREEN 20/25 coli buc 3
BANDA ADEZIVA 48 X 60M buc 5
BANDA ADEZIVA 18 X 33 OPTIMA 40MICRONI buc 3
HARTIE COPIATOR XEROX A4, 80g/mp , 500 coli/top buc 100
HARTIE COPIATOR XEROX A3, 80g/mp , 500 coli/top buc 3
BIBLIORAFT A4 8CM PLASTIFIAT buc 30
BIBLIORAFT A4 5CM PLASTIFIAT buc 10
SPRAY WHITEBOARD 250ML HZ buc 3
BURETE MAGNETIC OPTIMA buc 3
PLIC C4 AUTOADEZI/ SILICONIC buc 45
PLIC C5 SILICONIC buc 45
DECONT DE CHELTUIELI A5 buc 5
PIX AIHAO 505 buc 30
FLUID CORECTOR NOKI buc 5
CAPSE 24 / 6 MAX, 1000buc/cutie buc 7
AGRAFE 28mm 100buc/cutie buc 10
SEPARATOR CARTON COLOR A4 12buc/set Optima buc 2
POST IT 76 X 127 100 file buc 10
POST IT 76 X 76 100 file buc 10
RIGLA DIN PLASTIC TRANSPARENT, 30cm buc 5
RADIERA FACTIS OVALA OV24 buc 5
PIONEZE PANOU PLUTA 36/set buc 2
REZERVA CUB HARTIE ALB 9 X 9, 500 file/set buc 5
CALCULATOR CANON 12D WS1210T buc 1
CALCULATOR MILAN 12DG buc 3
BANDA CORECTOARE DACO buc 7
MINA CREION MECANIC ROTRING 0.7 buc 10
CREION MECANIC ROTRING 0.5-0.7-1.0 buc 10
MOUSE PAD buc 7
GEANTA LAPTOP 17 INCH buc 7
Inele plastic 10 mm, max 65 coli, 100buc/cut, albastru cut 1
Coperta plastic PVC, 150 microni, A4, 100/top, transparent cristal top 1
CARTON COLOR COPY MAT A4 250GR 125 COLI top 1
SET SURUBELNITA CU CLICHET HOLZER 12 IN 1 buc 1
LIPICI SOLID 20GR PELIKAN buc 2
CLIPBOARD DUBLU A4 NEGRU buc 5
PIX METAL JAZZ ELEGANCE ALB /NEGRU (5albe+5 negre) buc 10
SET STILOU + PIX PARKER buc 6
ELASTIC BANI 100GR buc 1
BATERIE EXTERNA 10 000 mAh buc 1

 

Produsele se vor achiziționa la cererea și în cuantumul cerut de achizitor.

Valoarea estimată a achiziției: 7320,25 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 08.09.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 09.09.2020   

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:09.09.2020

Data limită de transmitere a ofertelor:10.09.2020 pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

Număr înregistrare: 126/24.08.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de publicitate".

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 10962,9 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 28.08.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 03.09.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:03.09.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.09.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

Număr înregistrare: 112/13.07.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de publicitate”.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate
Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 20.07.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.07.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:21.07.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 23.07.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Licitație anulată, nici un ofertant nu s-a prezentat.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE GA – IMPLEMENTARE T1

Număr înregistrare: 87/12.06.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de consultanță pentru activitățile GA – Implementare T1 Promovarea celor mai bune practici ale principiului 3R de gestionare a deșeurilor în comunitățile rurale selectate din Georgia, Armenia și Moldova”.

Cod CPV: 71800000-6 Servicii de consultanţă pentru alimentarea cu apă şi servicii de consultanţă în materie de deşeuri

Valoarea estimată a achiziției: 47213,6 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.06.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.06.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.06.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 25.06.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.