GENDER EQUALITY PLAN

Anunț examen curs gratuit de calificare Lucrător Comercial în localitatea Peceneaga, județul Tulcea – grupa 14
07/08/2023

ASOCIAȚIA TEHNOPOL GALAȚI, beneficiar în cadrul proiectului „EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”, POCU/908/1/3/150814, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, informează că în data de 07.08.2023, la ora 10:00, a avut loc, în localitatea Peceneaga, județul Tulcea, examenul de absolvire a cursului gratuit de calificare „Lucrător comercial”, grupa 14.

Cursul are o durată de 360 ore, din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de pregătire practică și se va finaliza cu susținerea examenului de absolvire și acordarea certificatelor de calificare.