Anunț examen curs gratuit de calificare Lucrător Comercial în localitatea Brăhășești, județul Galați – grupa 6
07/09/2022

ASOCIATIA TEHNOPOL-GALATI, beneficiar în cadrul proiectului „EXCEL – Măsuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”, POCU/908/1/3/150814, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, informează că în data de 07.09.2022, la ora 11:00, a avut loc, în localitatea Brăhășești, județul Galați, examenul de absolvire a cursului gratuit de calificare „Lucrător comercial”, grupa 6.

Cursul are o durată de 360 ore, din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de pregătire practică și se va finaliza cu susținerea examenului de absolvire și acordarea certificatelor de calificare.