Tehnopol Galați> Incubator de Afaceri

Incubator de Afaceri

incubator

Într-o perioadă caracterizată de incertitudine și un ritm rapid al schimbării, în care adaptabilitatea, spontaneitatea și inițiativa sunt esențiale în confruntarea cu provocările ce apar zilnic, manifestarea spiritului antreprenorial devine o necesitate presantă.

Stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private reprezintă dezideratele pentru care acționează Asociația Tehnopol Galati.

 Asociația Tehnopol Galați incheie parteneriate cu întreprinderi mici și mijlocii prin care acorda consultanță gratuită, aceasta contribuind la susţinerea dezvoltarii firmelor, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate și autonomie care să le permită funcționarea pe cont propriu, cu șanse crescute de a face față mediului concurențial și de a supraviețui pe termen lung.

 

În cadrul acestor parteneriate Asociația Tehnopol Galați oferă urmatoarele servicii gratuite:

 • Consultanṭă de marketing: crearea unei imagini, ajutor la realizarea campaniilor de promovare, sugestii cu privire la ambalaje, contactarea firmelor de reclamă;
 • Facilitarea contactelor între firme pentru construirea relaţiilor de afaceri;
 • Prezentarea firmelor cu care are acord de parteneriat şi a produselor lor la toate târgurile, seminariile, brokerajele, manifestările la care Tehnopol participă sau este invitat;
 • Ȋnştiinṭarea firmelor despre organizarea de cursuri pe diverse domenii și organizarea de prezentări de servicii bancare, pentru cunoaşterea condiṭiilor de finanṭare şi creditare existente pe piaṭă;
 • Acordarea de sprijin în participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare;
 • Facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate;
 • Training pentru dezvoltarea competențelor în afacere;
 • Consultanță  pentru dezvoltarea de noi produse și servicii;
 • Consultanță pentru obținerea de finanțare și granturi;
 • Consultanță pentru recrutare de personal;
 • Planificarea afacerii și formarea companiei;
 • Studiu de piață, vânzări și marketing;
 • Asistență IT și e-business.