Anunțuri

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE MATERIALE PROMOVARE CONCURS DESEN

Număr înregistrare: 179/19.10.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Materiale de promovare concurs desen" pentru proiectul „Waste Free Rivers for a Clean Black Sea’’ MWM-GMR, BSB457.

Cod CPV: 39294100-0 Produse informative și de promovare

Valoarea estimată a achiziției: 8188,40 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 26.10.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 28.10.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.10.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 30.10.2019 ora 10.30, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – ECO PLEIN AIR

Număr înregistrare: 175/07.10.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii pentru evenimente organizare eveniment Eco Plein Air". Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 7.789,34 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 16.10.2020.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.10.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:19.10.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 21.10.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse. Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII TIPĂRIRE

Număr înregistrare: 122/22.04.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de tipărire” pentru proiectul „Waste Free Rivers for a Clean Black Sea’’ MWM-GMR, BSB457.

Cod CPV: 79823000-9 – Servicii de tipărire şi de livrare

Valoarea estimată a achiziției: 5998,86 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 30.04.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 03.05.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 03.05.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 06.05.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de tipărire” este S.C. Poliprod Serv S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE MATERIALE PROMOVARE

Număr înregistrare: 74/18.03.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Materiale promovare” pentru proiectul „Waste Free Rivers for a Clean Black Sea’’ MWM-GMR, BSB457.

Cod CPV: 39294100-0 Produse informative și de promovare

Valoarea estimată a achiziției: 7964,36 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 22.03.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 25.03.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 25.03.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 27.03.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Materiale promovare” este S.C. Poliprod Serv S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE CURĂȚENIE ÎN MEDIUL URBAN

Număr înregistrare: 38/22.02.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de curățenie în mediul urban”.

Cod CPV: 90600000-3 Servicii de curăţenie şi igienizare în mediu urban sau rural şi servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 9989 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 01.03.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 05.03.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:05.03.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 07.03.2019 ora 16.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de curățenie în mediul urban” este Serviciul Public Ecosal Galați

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – VIZITĂ DE STUDIU ȘI ÎNTÂLNIRE ECHIPĂ MANAGEMENT PROIECT

Număr înregistrare: 24/06.02.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare vizită de studiu și întâlnire echipă management proiect”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 15015 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 11.02.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 14.02.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:14.02.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 20.02.2019 ora 16.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii pentru evenimente organizare vizită de studiu și întâlnire echipă management proiect” este S.C. Breeding S.R.L.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII TRADUCERE

Număr înregistrare: 6/11.01.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii traducere”.

Cod CPV: 79530000-8 Servicii de traducere

Valoarea estimată a achiziției: 21551 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.01.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.01.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:21.01.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 23.01.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.
Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii traducere” este P.F.A. Lefter Raluca

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBILICITATE – REDACTARE ARTICOLE DE PRESĂ PENTRU NEWSLETTER

Număr înregistrare: 401/05.12.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de publicitate – redactare articole de presă pentru newsletter” pentru proiectul „Waste Free Rivers for a Clean Black Sea’’ MWM-GMR, BSB457.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 5865 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 13.12.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 14.12.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 14.12.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.12.2018 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Licitația a fost anulată pentru că nu s-a prezentat nici un ofertant

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PUBLICITATE

Număr înregistrare: 397/03.12.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru publicitate” pentru proiectul „Waste Free Rivers for a Clean Black Sea’’ MWM-GMR, BSB457.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 4594 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.12.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 11.12.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 11.12.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.12.2018 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de publicitate” este S.C. Poliprod Serv S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE GA – IMPLEMENTARE T1

Număr înregistrare: 393/03.12.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de consultanță pentru activitățile GA – Implementare T1 Introducerea de practici moderne pentru compostarea și reciclarea deșeurilor municipale în comunitățile localizate pe râurile din Bazinul Mării Negre din Georgia și Moldova”.

Cod CPV: 71800000-6 Servicii de consultanţă pentru alimentarea cu apă şi servicii de consultanţă în materie de deşeuri

Valoarea estimată a achiziției: 48484 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.12.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 12.12.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:12.12.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 18.12.2018 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de consultanță pentru activitățile GA – Implementare T1” este S.C. ENVIRO EcoSmart S.R.L.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE TRAINING – CURS DE INIȚIERE ÎN PROCEDEUL DE PREPARARE A COMPOSTULUI

Număr înregistrare: 344/05.11.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de training – Curs de inițiere în procedeul de preparare a compostului “.

Cod CPV: 80540000-1 Servicii de formare în domeniul mediului

Valoarea estimată a achiziției: 5882 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 12.11.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 15.10.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:15.10.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 20.11.2018 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de training – Curs de inițiere în procedeul de preparare a compostului” este S.C. ENVIRO EcoSmart S.R.L.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII INTERPRETARIAT ROMÂNĂ-GEORGIANĂ

Număr înregistrare: 335/02.11.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii interpretariat română – georgiană”.

Cod CPV: 79540000-1 Servicii de interpretariat

Valoarea estimată a achiziției: 20393,62 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 12.11.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 15.11.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:15.10.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.11.2018 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de interpretariat română – georgiană” este S.C. Aldanex 59 Shipping S.R.L.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE “CONSUMABILE DE BIROU” (DIVERSE SORTIMENTE)

Număr înregistrare: 334/01.11.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Consumabile de birou (diverse sortimente)”.

Obiectul contractului: “achiziționare consumabile de birou (diverse sortimente)”: papetărie cod CPV 30192700-8 (riglă, radiere, notes adeziv, pastă corectoare, rezervă flipchart, spray curățare whiteboard, burete whiteboard, cutter, evidențiator, folie protecție transparentă, pioneze panou plută, rezervă cub hârtie etc.); hârtie xerox A4 și hârtie xerox A3 cod CPV 30197644-2; dosar carton plic și dosar PVC, cod CPV 22852000-7; separatoare de papetărie cod CPV 30199600-6; pixuri cod CPV 30192121-5; capse cod CPV 30197110-0; bibliorafturi – cod CPV 30197210-1; agrafe de birou cod CPV 30197220-4; capsatoare cod CPV 30197320-5; decapsatoare cod CPV 30197321-2; perforatoare cod CPV 30197330-8; cartuș cerneala imprimantă cod CPV 30192113-6; toner pentru imprimantele laser / fax cod CPV 30125110-5; toner imprimantă cod CPV 30102113-6; memorie flash cod CPV 30234600-4; bandă adezivă cod CPV 44424200-0; carioca permanentă cod CPV 30192125-3; carioca cod CPV 30192123-9; mouse cod CPV 30237410-6; Plicuri B4 cu burduf 50mm cod CPV 30199230-1; Plicuri C4 cod CPV 30199230-1; Plicuri C5 cod CPV 30199230-1; formulare tipizate cod CPV 22800000-8 (Ordin de deplasare format A5, Decont de cheltuieli format A5); panou plută cod CPV 30192000-1; Suport metalic cod CPV 30192000-1

Produsele se vor achiziționa la cererea și în cuantumul cerut de achizitor.

Valoarea estimată a achiziției: 4078,36 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 09.11.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 13.11.2018

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:13.11.2018

Data limită de transmitere a ofertelor:16.11.2018 pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Consumabile de birou(diverse sortimente)” este S.C. Roval Print S.R.L.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – VIZITĂ DE STUDIU

Număr înregistrare: 312/23.10.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare vizită de studiu, activitatea GA1-Implementare”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 5886 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 26.10.2018.

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 30.10.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 30.10.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 02.11.2018 ora 16.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro.

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE1: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii organizare eveniment – vizită de studiu” este S.C. Navrom River S.R.L.

UPDATE2: Licitația a fost anulată cu acordul câștigătorului din motive obiective.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE BILETE TRANSPORT AERIAN

Număr înregistrare: 297/12.10.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa bilete transport aerian.

Cod CPV: 63512000-1 Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaj cu servicii complete
Valoarea estimată a achiziției: 8758,32 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 17.10.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 18.10.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:18.10.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 23.10.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție bilete transport aerian este Scott S.R.L. Agenția de turism: Stardust Travel Services

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – CONFERINȚĂ DE LANSARE PROIECT

Număr înregistrare: 290/08.10.2018

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare conferința de lansare proiect”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 1962 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.10.2018

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 11.10.2018, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 11.10.2018, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.10.2018 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii organizare eveniment Conferință de lansare proiect” este S.C. Navrom River S.R.L.