Tehnopol Galați> Anunțuri

Anunțuri

itm-bee-bsb

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE TÂRG INTERNAȚIONAL MIERE VARNA

Număr înregistrare: 270/30.08.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Târgul Internațional al Mierii de la Varna.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 17657 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 06.09.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 06.09.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 09.09.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție servicii participare Târg Internațional Miere Varna este Scott S.R.L. Agenția de turism: Stardust Travel Services

ANUNT INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII REALIZARE PORTAL WEB

Nr. inreg: 246/08.08.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru realizare portal web (site multiplatformă)”.

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

Valoarea estimată a achiziției: 13917 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 16.08.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.08.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.08.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.08.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNT INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PRODUCȚIE SPOT VIDEO ȘI PUBLICITATE MEDIA ONLINE

Nr. inreg: 209/02.07.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de producție spot video și publicitate media on line”.

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 19841 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 07.07.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 08.07.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 08.07.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.07.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de producție spot video și publicitate media on line” este S.C. Videoflow Expert S.R.L

ANUNT INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII REALIZARE PAGINĂ WEB

Nr. inreg: 185/14.06.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru realizare pagină web”.

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

Valoarea estimată a achiziției: 4001,9 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 27.06.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 28.06.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.06.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 02.07.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii realizare pagină web” este S.C. Ignoredesign S.R.L

ANUNT INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – CONFERINȚĂ DE LANSARE PROIECT

Nr. inreg: 129/06.05.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare conferința de lansare proiect”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 3487,48 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.05.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 13.05.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 13.05.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii organizare evenimente – conferință de lansare proiect este S.C. Navrom River S.R.L

ANUNT INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

Nr. inreg: 127/03.05.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de publicitate”.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Servicii solicitate:
– Concepere și tipărire pliant, 1 pagină tiparită față-verso, color și text, 300 examplare
– Concepere și realizare roll-up 80(85) x 200, 1 bucată
– Concepere și realizare afiș A3, color, 100 exemplare

Valoarea estimată a achiziției: 2515,53 lei lei fără TVA

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de publicitate” este S.C. Datech S.R.L