Anunțuri

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PRODUCȚIE FILM VIDEO – 4 LECȚII DEMONSTRATIVE

Număr înregistrare: 90/12.06.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de producție film video – 4 lecții demonstrative”.

Cod CPV: 92111250-9 Producție de filme de informare

Valoarea estimată a achiziției: 3256 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.06.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.06.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.06.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 25.06.2020, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE TRAINING ÎN DOMENIUL APICULTURII

Număr înregistrare: 398/12.12.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de training în domeniul apiculturii”.

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională

Valoarea estimată a achiziției: 8042 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.12.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.12.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:19.12.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 23.12.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE REALIZARE HĂRȚI DIGITALE

Număr înregistrare: 385/10.12.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de realizare hărți digitale”.

Cod CPV: 71354100-5 – Servicii de cartografie digitală

Valoarea estimată a achiziției: 50262,60 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 16.12.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 16.12.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 16.12.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 19.12.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE REALIZARE GHID INFORMATIV APICULTURĂ

Număr înregistrare: 365/26.11.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de realizare ghid informativ apicultură”.

Cod CPV: 77000000-0 Servicii pentru agricultură, silvicultură, horticultură, acvacultură şi apicultură

Valoarea estimată a achiziției: 19990 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 05.12.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 09.12.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 09.12.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.12.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE REALIZARE CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE

Număr înregistrare: 321/03.10.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de realizare campanie de conștientizare”.

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate 

Valoarea estimată a achiziției: 35935 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.10.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 11.10.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 11.10.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 15.10.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN APICULTURĂ

Număr înregistrare: 291/12.09.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii consultanță în apicultură”.

Cod CPV: 77900000-9 Servicii pentru apicultura

Valoarea estimată a achiziției: 9533,6 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 19.09.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 20.09.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:20.09.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 24.09.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII PARTICIPARE TÂRG INTERNAȚIONAL MIERE VARNA

Număr înregistrare: 270/30.08.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa servicii complete turistice pentru participarea la Târgul Internațional al Mierii de la Varna.

Cod CPV: 63510000-7 Servicii de agenții turism și servicii conexe

Valoarea estimată a achiziției: 17657 lei fără TVA

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 06.09.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 06.09.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 09.09.2019 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție servicii participare Târg Internațional Miere Varna este Scott S.R.L. Agenția de turism: Stardust Travel Services

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII REALIZARE PORTAL WEB

Număr înregistrare: 246/08.08.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru realizare portal web (site multiplatformă)”.

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

Valoarea estimată a achiziției: 13917 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 16.08.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.08.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.08.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 22.08.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PRODUCȚIE SPOT VIDEO ȘI PUBLICITATE MEDIA ONLINE

Număr înregistrare: 209/02.07.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de producție spot video și publicitate media on line”.

Cod CPV: 79341400-0 Servicii de campanii de publicitate

Valoarea estimată a achiziției: 19841 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 07.07.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 08.07.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 08.07.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 12.07.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de producție spot video și publicitate media on line” este S.C. Videoflow Expert S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII REALIZARE PAGINĂ WEB

Număr înregistrare: 185/14.06.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru realizare pagină web”.

Cod CPV: 72413000-8 Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) 

Valoarea estimată a achiziției: 4001,9 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 27.06.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 28.06.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 28.06.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 02.07.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii realizare pagină web” este S.C. Ignoredesign S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENT – CONFERINȚĂ DE LANSARE PROIECT

Număr înregistrare: 129/06.05.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii pentru evenimente organizare conferința de lansare proiect”.

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 3487,48 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 10.05.2019

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 13.05.2019, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 13.05.2019, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 17.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii organizare evenimente – conferință de lansare proiect este S.C. Navrom River S.R.L

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

Număr înregistrare: 127/03.05.2019

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de publicitate”.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate

Servicii solicitate:
– Concepere și tipărire pliant, 1 pagină tiparită față-verso, color și text, 300 examplare
– Concepere și realizare roll-up 80(85) x 200, 1 bucată
– Concepere și realizare afiș A3, color, 100 exemplare

Valoarea estimată a achiziției: 2515,53 lei lei fără TVA

Data limită de transmitere a ofertelor: 08.05.2019, ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

UPDATE: Firma desemnată câștigătoare a procedurii de achiziție “Servicii de publicitate” este S.C. Datech S.R.L