Anunțuri

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE ORGANIZARE SI IMPLEMENTARE TRAINING

Număr înregistrare: 338/27.09.2021

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "servicii de organizare si implementare de training-uri in domeniul produselor cu indicație geografica’’

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Valoarea estimată a achiziției: 108 438,49 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 04.10.2021

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 05.10.2021, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 05.10.2021, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 07.10.2021 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE LANSARE PROIECT

Număr înregistrare: 193/04.11.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de organizare- Lansare proiect".

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 3 159 lei fără TVA

Servicii solicitate:

  • – Welcome coffee – 15 persoane
  • – Catering – 15 persoane
  • – Sală desfășurare eveniment

Evenimentul se va desfășura în data de 17.11.2020.

Data limită de transmitere a ofertelor: 11.11.2020,  ora 12:00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro sau personal la adresa str. Săliște, nr.20, Galați

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.