Anunțuri

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII ORGANIZARE LANSARE PROIECT

Număr înregistrare: 193/04.11.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa "Servicii de organizare- Lansare proiect".

Cod CPV: 79952000-2 Servicii pentru evenimente

Valoarea estimată a achiziției: 3 159 lei fără TVA

Servicii solicitate:

  • – Welcome coffee – 15 persoane
  • – Catering – 15 persoane
  • – Sală desfășurare eveniment

Evenimentul se va desfășura în data de 17.11.2020.

Data limită de transmitere a ofertelor: 11.11.2020,  ora 12:00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro sau personal la adresa str. Săliște, nr.20, Galați

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.