Anunțuri

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

Număr înregistrare: 112/13.07.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de publicitate”.

Cod CPV: 79341000-6 Servicii de publicitate
Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 20.07.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 21.07.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări:21.07.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 23.07.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

ANUNȚ INTENȚIE ACHIZIȚIONARE SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE GA – IMPLEMENTARE T1

Număr înregistrare: 87/12.06.2020

Asociația Tehnopol Galați informează operatorii economici de intenția sa de a achiziționa “Servicii de consultanță pentru activitățile GA – Implementare T1 Promovarea celor mai bune practici ale principiului 3R de gestionare a deșeurilor în comunitățile rurale selectate din Georgia, Armenia și Moldova”.

Cod CPV: 71800000-6 Servicii de consultanţă pentru alimentarea cu apă şi servicii de consultanţă în materie de deşeuri

Valoarea estimată a achiziției: 47213,6 lei fără TVA

Ofertanții interesați vor solicita caietul de sarcini la adresa de mail: office@tehnopol-gl.ro până la data de 18.06.2020

Termenul limită de solicitare a clarificărilor: 19.06.2020, ora 12.00.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificări: 19.06.2020, ora 16.00.

Data limită de transmitere a ofertelor: 25.06.2020 ora 12.00, pe adresa de e-mail: office@tehnopol-gl.ro

Oferta transmisă va conține propunere tehnică și propunere financiară.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut. Criteriul de atribuire se aplică numai ofertelor care îndeplinesc cerinţele tehnice şi comerciale impuse.

Ofertantul care va fi desemnat câștigător va avea obligația de a înscrie în catalogul electronic SICAP oferta financiară, urmând ca finalizarea achiziției să se efectueze din SICAP.